Istnieje wiele możliwości rozwiązania umowy o pracę , jednym z nich jest wypowiedzenie umowy za porozumieniem stron. W niniejszym artykule postaramy se przybliżyć zagadnienia związane z tą formą wypowiedzi umowy.

Wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron

Rozwiązanie umowy o pracę

Zgodnie z Kodeksem Pracy istnieje kilka sposobów rozwiązania stosunku pracy, wszystkie informacje dotyczące tej kwestii są w nim zawarte. Rozwiązania za porozumieniem stron jest jedynym ugodowym rozstaniem pracownika z pracodawcą. Jest to inaczej mówiąc zgodne oświadczenie stron stosunku pracy, których celem jest dążenie do rozwiązania istniejącego stosunku pracy, Głównymi cechami tego rozwiązania są:

  • ugodowość;

  • przejrzystość;

  • bezkonfliktowość.

Zadaniem stron jest wspólne ustalenie sposobu na rozwiązania łączącej obie strony umowy o pracę. Należy pamiętać, iż rozwiązanie umowy o pracę na podstawie porozumienia stron może mieć miejsce nawet, gdy pracownik znajduje się pod szczególną ochroną przed zwolnieniem. W wspólnym porozumieniu ustala się dowolne oznaczenie momentu rozwiązania istniejącej umowy o pracę. Oznacza to, że pracownik ma prawo pracować o wiele dłużej niż wskazuje na to jego okres wypowiedzenia, jak również i znacznie krócej. Podczas ustalania warunków rozwiązania umowy za porozumieniem stron nie ma sztywnych ram, obie strony mają swobodę, ustalając jego warunki. Jednak nie oznacza to, że istnieje pełna dowolność, należy pamiętać iż porozumienie nie może naruszać ochrony norm prawa pracy oraz zasad dotyczących trwałości zatrudnienia.

Forma porozumienia

 Forma porozumienia pomiędzy stronami może zostać przygotowana w dowolnej formie, może być to forma ustna lub pisemna. Jednak forma pisemna jest o wiele bardziej bezpieczna. Pracownik, który rozwiązał umowę o pracę za porozumieniem stron, stają się osobę bezrobotna dopiero po okresie sześciu miesięcy będzie mógł strać się o zasiłek dla osób bezrobotnych.